Algemene voorwaarden

 

1. Aanmelding

Aanmelding voor één van onze reizen kan per email door het inzenden van het aanmeldingsformulier op onze website. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een boekingsbevestiging. De aanmelding is definitief wanneer de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van World2Bike te Harderwijk.

 

2. Betaling
De aanbetaling van de reis, zijnde € 150,00 per persoon, moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in ons bezit te zijn. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom binnen 7 dagen in één keer te worden voldaan.

 

3. Reisduur

De reisduur is vermeld in hele dagen gerekend vanaf vliegveld van vertrek heenreis tot en met de aankomst op de terugreis. Indien te terugvlucht dezelfde dag  op de eindbestemming aankomt als de dag van vertrek voor de terugreis, dan is de reisduur één dag korter. Er is dan geen recht op (deel)restitutie van de reissom.

 

4. Reisdocumenten

Iedere deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de vereiste visa.

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele inentingen. Wij raden je aan daartoe contact op te nemen met de GGD in je omgeving. De deelnemer dient zelf een vliegticket aan te schaffen. Verzekeringspapieren worden behandeld in paragraaf 8.

 

5. Annulering door de deelnemer. 

Het annuleren kan per email geschieden, waarbij de verzenddatum van de mail geldt als annuleringsdatum. 

De annuleringskosten bedragen:

- Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: het inschrijfgeld ad € 150,00 per persoon.

- Bij annulering vanaf 6 tot 2 weken voor vertrek: 70% van de reissom.

- Bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom.

Uitzonderingen worden niet gemaakt.

Tevens vindt geen restitutie plaats bij een te late aankomst of een vervroegd vertrek. Wanneer na aanmelding wordt besloten om te boeken naar een andere reis wordt daarvoor € 50,00 kosten als vergoeding in rekening gebracht. Omboeken kan uitsluitend tot maximaal 6 weken voor vertrek.

 

6. Annulering door World2Bike

Wanneer een reis wegens te geringe deelname niet door kan gaan, wordt de deelnemer hiervan 4 weken voor de datum van vertrek op de hoogte gesteld. In dit geval zullen de reeds aan World2Bike betaalde bedragen worden terugbetaald. NB een bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten verzekering wordt niet door ons terugbetaald. World2Bike is tevens niet aansprakelijk voor eventueel andere kosten als: reisvoorbereiding, niet gerestitueerde bedragen voor tickets etc, uitrusting of medische kosten.

 

7. Prijs garantie

De prijzen vermeld op de website zijn per persoon en op basis van 2 persoonskamers. Prijzen zijn exclusief vliegtickets. Als je een eenpersoonskamer wenst, dien je dit bij boeking aan te geven en wordt een toeslag in rekening gebracht. In verband met beperkt aantal slaapplaatsen op de route Kathmandu - Pokhara Backroad en Rondom de Annapurna kan het zijn dat er niet altijd een eenpersoonskamer beschikbaar is. Zie per reis de toeslag voor een eenpersoonskamer.

 

8. Verzekering

Het is een voorwaarde voor deelname aan onze reizen dat de deelnemer zich voldoende verzekert tegen alle medische kosten en persoonlijke risico’s inclusief repatriëring naar thuisland, ambulance en reddingsacties. World2Bike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak uit vergoeding bestaat vanuit een reis– en / of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd. World2Bike kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of blessures die te wijten zijn aan onachtzaamheid van de deelnemer, maar zal alleen verantwoordelijk zijn bij een fout van de organisator of reisleider. Je wordt aangeraden jezelf te verzekeren tegen elk risico dat zich voor kan doen tijdens de reis.

 

9. Overige gegevens

Voor deelname aan één van onze reizen is het noodzakelijk dat World2Bike op de hoogte gesteld wordt van die gegevens die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele ziektes gemeld te worden, als ook het gebruik van medicijnen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle voortvloeiende kosten uit ziektes zijn voor rekening van de deelnemer.

 

10. Routewijziging

De organisatie houdt zich het recht voor de route ten allen tijde te wijzigen wanneer de weersomstandigheden, het terrein en / of de fysieke conditie van de deelnemers dit noodzakelijk maken.

 

11. Aansprakelijkheid van de deelnemer

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de reisleider, die voor een goede uitvoering van de reis noodzakelijk zijn, op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan door ongeoorloofd gedrag. Een deelnemer die zodanig hinder oplevert dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere voortgang van de reis worden uitgesloten. Terugstorting van de reissom of een gedeelte is alleen mogelijk als de oorzaak van de hinder de deelnemer niet kan worden aangerekend. Wanneer de deelnemer door zijn toedoen schade berokkend aan de goederen van World2Bike of aan een door de organisatie ingehuurd bedrijf / persoon, dan dient de deelnemer deze volledig te vergoeden.

 

12. Klachten

Na afloop van de reis zal een enquête worden toegezonden. Dit maakt het voor ons mogelijk om ons product steeds te optimaliseren en aan te passen aan de verwachtingen van de deelnemers. Mocht je echter tijdens de reis een serieuze klacht hebben dan verzoeken wij je deze direct kenbaar te maken aan de reisleider.

 

13. Aanvaarding van de voorwaarden

Bij de boeking geeft de deelnemer aan de voornoemde voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden. De deelnemer geeft tevens aan dat hij in goede conditie (fysiek en psychisch) is om de reis te maken.